วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนร่วมการประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 23


25 November 2015 | By thadmin | CRI

  • ประธานาธิบดีจีนร่วมการประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 23

  • ประธานาธิบดีจีนร่วมการประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ การประชุมผู้นำองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมและกล่าวสนทรพจน์หัวข้อ "ส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนให้ลุ่มลึก ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของเอเชีย-แปซิฟิก" โดยเน้นว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหัวรถจักรที่นำเศรษฐกิจโลกให้พัฒนาก้าวหน้า จึงควรเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน แลอนาคต ใช้เวทีเอเปค ผลักดันความร่วมมือเพื่อประสบผลสำเร็จร่วมกัน ทำให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นแกนนำส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก

การประชุมผู้นำเอเปคครั้งนี้มีประเด็น "สร้างเศรษฐกิจแบบผสมผสาน สร้างโลกที่สวยงามยิ่งขึ้น" ผู้นำที่ร่วมประชุมได้เจรจาเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของเศรษฐกิจและการเติบโตโดยที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็ลดลง

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ยังได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเอเปคประจำปี 2015 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ "แสดงบทบาทชี้นำของเอเชีย-แปซิฟิก ในการรับมือกับการท้าทายของเศรษฐกิจโลก" โดยเน้นว่า กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ของเอเชีย-แปซิฟิกควรมีความรับผิดชอบ ร่วมชะตาและรวมกำลังกัน ยืนหยัดส่งเสริมการปฏิรูปและนวัตกรรม ยืนหยัดสร้างเศรษฐกิจแบบเปิดกว้าง ยืนหยัดการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ยืนหยัดส่งเสริมการเชื่อมโยงและติดต่อกัน พยายามส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลก จีนจะพัฒนาโดยเน้นคุณภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เน้นนวัตกรรม เน้นความเที่ยงธรรมและยุติธรรม เน้นการปล่อยคาร์บอนต่ำ และเน้นการเปิดประเทศ

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนเป็นสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก การพัฒนาของจีนเริ่มต้นจากเอเชีย-แปซิฟิก และได้ผลประโยชน์จากเอเชีย-แปซิฟิก จีนจะถือเอเชีย-แปซิฟิกเป็นที่ตั้ง และสร้างความผาสุขแก่เอเชีย-แปซิฟิกต่อไป โดยผ่านการสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" พวกเราจะสร้างความร่วมมือแห่งภูมิภาคที่กว้างขึ้น ระดับสูงขึ้น และลุ่มลึกยิ่งขึ้น ร่วมกันสร้างโครงสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เปิดกว้าง มีความอดทน มีความสมดุล และเอื้อประโยชน์กัน

 

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง