วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยที่โรงเรียนภาษาต่างประเทศกันฉวน


20 January 2016 | By FZY | SISU

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยที่โรงเรียนภาษาต่างประเทศกันฉวน

ดิฉันยินดีที่ได้มีโอกาสไปสอนภาษาไทยที่โรงเรียนภาษาต่างประเทศกันฉวนในเทอมนี้  เวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัว ในช่วงการสอนหนั้งสือนี้ ฉันมีความสุขมากและประสบการณ์คราวนี้ ฉันจะไม่มีวันที่ลืมไป

เทอมนี้ ฉันสอนนักศึกษาทั้ง ม.1 และม. 4  ฉันได้เตรียมหนังสือเรียนให้นักศึกษาทุกคน ในชั้นเรียน ฉันตั้งใจสอนวิธีการเขียนและออกเสียงของตัวอักษรภาษาไทย บอกเขาว่าตัวอักษรภาษาไทยควรอ่านยังไงและเขียนยังไง ให้เขาอ่านตามฉัน ให้เขาทำการบ้านตามคำสั่งและตรวจสอบทุกบทเรียนเมือจบเรียน เพื่อเรียนรู้ว่าเขาเรียนดีแค่ไหนและได้พบปัญหาอะไรบ้าง

นักศึกษา ม.1 เป็นเด็กที่น่ารักและตื่อเต้นมากเมื่อเรียนภาษาไทย พวกเขาอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆ มาก และมีจินตนาการกว้างไกล เขาสนใจเรียนภาษาไทยและอยากรู้จักคนไทยตลอดจนเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศไทย จึงชอบคุยกับฉัน ถามเรื่องที่เขาสนใจหรือไม่เข้าใจและแลกความคิดเห็นกับฉันด้วย เลยได้สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดีมาก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่เขา เมื่อเทียบกันน้องๆ แล้ว นักศึกษา ม. 4 เป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบสงบ เชื่อฟังครู และมีสมาธิมากกว่าในการเรียนภาษาไทยตามฉัน เขาจะทำแบบฝึกหัดและทำการบ้านด้วยความตั้งใจจริงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ภาษาไทย

การเรียนวิธีการเขียนและออกเสียงของตัวอักษรภาษาไทยค่อนข้างยากและมักจะเกิดความรู้สึกเบื่อ ฉะนั้น ฉันไม่ได้สอนแค่ในตำราอย่างเดียว แต่ได้ประยุทธ์ใช้วิธีการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษา เช่นสอนเพลงตัวอักษร เล่นเกมส์เพื่อจำคำศัพท์ ดูวิดีโอและอื่นๆ ฉันคุยกับเด็กๆ เพื่อเข้าใจพื้นฐานของเขา และเมื่อสอนหนังสือ ฉันมักจะหยิบยกตัวอย่างหรือประสบการณ์ของตนเองให้เขาฟัง นอกจากนี้แล้ว ฉันยังผสมผสานความรู้ในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หนังไทยและเพลงไทยกับการเรืยนการสอน เพื่อให้เด็กๆ จะได้สนใจภาษาไทยและรู้สึกสนิดสนมกับประเทศไทยมากขึ้น

ส่วนฉันเอง การสอนหนังสือเทอมนี้ทำให้ดิฉันได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้งประสบการณ์ที่นำความรู้จากหนังสือมาปรับใช้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกสอนโดยตรง ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่ประสบพบเจอด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่มีค่ามาก และทำให้ดิฉันเข้าใจในอาชีพครูว่าต้องเจอปัญหาอะไรบ้าง และมีความรู้สึกยังไงในการสอนหนังสือ

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง