วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

10 เรื่องควรรู้ ประชุมผู้นำประเทศเศรษฐกิจใหญ่ จี 20


03 September 2016 | By MGR Online | www.manager.co.th

  • จีนและชาวหังโจวเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำ จี20

จีนและชาวหังโจวเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำ จี20 โดยชาวเมืองหังโจวร่วมกับรัฐบาลเนรมิตเมืองใหม่จนสวยงาม เตรียมรับการประชุมสุดยอดผู้นำที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 -5 กันยายนที่กำลังจะถึงนี้ การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ หรือจี20 ครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญของการประชุมฯ คือ "มุ่งสู่นวัตกรรม เชื่อมเศรษฐกิจโลก" คาดว่าจะทำให้แผนการดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถบรรลุได้ในปีค.ศ. 2030 ตามเป้าหมาย และยังมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาเพื่อสร้างแรงผลักดันเข้าสู่เศรษฐกิจโลก ส่งเสริมฉันทามตินานาชาติในการพัฒนา ซึ่งข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการประชุม จี20 นี้ อันมีดังนี้

1. การประชุมจี 20 คือการร่วมกันหารือของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหญ่ที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจโลกและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อบรรลุความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก และการเติบโตที่ยั่งยืน

2. ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ที่นครหังโจว เมืองเอกประจำมณฑลเจ้อเจียง

3. นครหังโจว เมืองเอกประจำมณฑลเจ้อเจียง จัดเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจมายาวนาน มีธรรมชาติ และทะเลสาบที่สวยงาม

4. สมาชิกกลุ่มจี20 ปัจจุบัน จาก 6 ทวีป มีดังนี้ (เอเชีย) จีน, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้, อินโดนีเซีย, ซาอุดิอาระเบีย (ยุโรป) สหภาพยุโรป หรืออียู, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส เยอรมนี, อิตาลี, รัสเซีย, ตุรกี (อเมริกาเหนือ) สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, (อเมริกาใต้) บราซิล, เม็กซิโก, อาร์เจนตินา (แอฟริกา) แอฟริกาใต้ (โอเชียเนีย) ออสเตรเลีย

5. ประชากรรวมกันของกลุ่มประเทศสมาชิกจี 20 มีสัดส่วนประมาณ สองในสามของประชากรโลก ครองสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในโลกกว่าร้อยละ 90 มีพื้นที่รวมกันเป็นร้อยละ 60 ของโลก

6. ในการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มจีน 20 นี้ ชาติสมาชิกจะหมุนเวียนตำแหน่งทุกปี โดยเลือกจากชาติใดชาติหนึ่งใน 5 กลุ่มซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อให้เกิดความสมดุล

7. นับแต่การประชุมจี20 ครั้งแรกในปี 2008 มีชาติสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพกัน และในบางปีมีการประชุมกัน 2 ครั้ง โดยเริ่มจาก สหรัฐอเมริกา (2008) สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (2009) แคนาดา และ เกาหลีใต้ (2010) ฝรั่งเศส (2011) เม็กซิโก (2012) รัสเซีย (2013) ออสเตรเลีย (2014) ตุรกี (2015) จีน (2016) เยอรมนี (2017) อาร์เจนตินา (2018)

8. ประเด็นหลักสำหรับการประชุมในปี 2016 นี้คือการสร้างนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพ เชื่อมต่อ และรวมเศรษฐกิจโลก

9. สี่คำสำคัญของการประชุมฯ คือ นวัตกรรม เปิดกว้าง พัฒนา และโลกสีเขียว

10. วาระการประชุมหลักๆ ได้แก่การค้นหาการเติบโตไปในแนวทางใหม่, การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพของเศรษฐกิจและการเงินโลก, เสริมศักยภาพการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ, มุ่งเน้นการพัฒนาร่วมกัน

                                                                                                       (บ.ก. ยิ่งยง)

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง