วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

งาน “วันวัฒนธรรมไทย” จัดขึ้นที่วิทยาเขตซงเจียงอย่างสำเร็จ


28 September 2016 | By thadmin | SISU

  • มอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาไทย

  • รำมวยไทยและท่ามวยไทย

  • เล่นเกมส์ของนักศึกษาเอกไทย

  • ร้องเพลงไทย

มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้และสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมมือกันจัดงาน “วันวัฒนธรรมไทย” ที่วิทยาเขตซงเจียง เมื่อวันที่ ๒๖ เดิอนกันยายนอย่างสำเร็จ ซึ่งได้สร้างโอกาสที่ดีมากสำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมงานทุกคน ได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยจากหลากหลายมิติ โดยเฉพาะนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยได้โอกาสมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ ๒๖ เดิอนกันยายน คุณปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ ท่านกงสุลใหญ่พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ณ วิทยาเขตซงเจียง และได้พบปะกับคุณโจว เฉิง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้เพื่อร่วมมือกันจัดงาน “วันวัฒนธรรมไทย” ก่อนเริ่มงาน ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีน การศึกษาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยSISU และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันเป็นต้น

ตอนเวลา ๑๑ โมง คุณโจว เฉิง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้กล่าวต้อนรับในนามของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ และแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนโดยตลอดของสถานกงสุลใหญ่ไทยและหวังว่างาน “วันวัฒนธรรมไทย” ในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างสมหวัง ต่อมาท่านกงสุลใหญ่กล่าวเปิดงาน “วันวัฒนธรรมไทย” ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ โดยได้แนะนำถึงวัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้ และแสดงความขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี

ในกิจกรรมวันวัฒนธรรมครั้งนี้ ท่านกงสุลใหญ่และรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้มอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาไทยให้แก่นักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของSISU นักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้ขึ้นเวทีแนะนำผลงานการเรียงความของตน นอกจากนี้ ทั้งนักแสดงชาวไทยและนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยต่างก็ได้แสดงรายการอันหลากหลายเพื่อแสดงความสามารถทางภาษาไทยของตน เช่นร้องเพลงไทยและแสดงรำไทย ซึ่งได้รับความชื่มชมจากอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ในช่วงบ่ายก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายประเภทด้วย ผู้ที่มาร่วมงานทั้งหลายไม่เพียงแต่ได้มีโอกาสมาร่วมลิ้มรสอาหารไทยอร่อยๆที่ทางสถานกงสุลใหญ่ได้จัดเตรียมไว้ให้ อีกทั้งยังได้มีโอกาสมาสาธิตการรำมวยไทยและท่ามวยไทยเบื้องต้นด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษาเอกภาษาไทยได้พูดบรรยายความรู้สึกที่ได้ไปเรียนที่ประเทศไทย และมีการเล่นเกมส์ของนักศึกษาเอกไทยด้วย

ด้วยการสนับสนุนของสถานกลสุงใหญ่ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ และความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ที่ร่วมงานทุกคน การจัดงาน “วันวัฒนธรรมไทย” ครั้งนี้ จึงได้รับผลสำเร็จที่น่าพอใจ และถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความหมายอย่างยิ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทย และช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย

                                                                                                                       โดย ยี่เฉิง  

                                                                                                                      (บ,ก, ยิ่งยง)

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง