วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

งานสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์ประชาคมมนุษย์ที่มีชะตาร่วมกันและการปกครองด้วยกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศและภูมิภาคประจำปีพ.ศ. 2561 แห่ง SISUได้ถูกจัดขึ้นอย่างสำเร็จ


08 June 2018 | By thadmin | SISU

  • 1

  • 2

 

งานสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์ประชาคมมนุษย์ที่มีชะตาร่วมกันและการปกครองด้วยกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศและภูมิภาคประจำปีพ.ศ. 2561 แห่ง SISUได้ถูกจัดขึ้นอย่างสำเร็จ

(เยี่ย พั่นถิง)

คณะนิติศาสตร์ SISU ได้จัดงานสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์ประชาคมมนุษย์ที่มีชะตาร่วมกันและการปกครองด้วยกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศและภูมิภาคประจำปีพ.ศ. 2561 แห่ง SISU เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 วิทยาเขตหงโขว่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น อบรมบุคลากรกฎหมายที่มีโลกทัศน์ และเพื่อที่จะเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้  นางหวัง จิ้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ศ. เหอ ฉิงหัว ม.การเมืองและกฎหมายภาคตะวันออกจีน(ECUPL) ประธานสมาคมวิจัยประวัติศาสตร์ระบบกฎหมายต่างชาติแห่งประเทศจีน ศ.ต๋ง เม่าหยูน ม.หนิงโป(Ningbo University)  รองประธานสมาคมวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายสมาคมกฎหมายแห่งประเทศจีน ศ.เจ้า หลี้สิง ม.ฟูตัน(Fudan University) รวมทั้งผู้นำและอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ SISU นักศึกษาปริญญาโทวิชานิติศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งหมดกว่า 90 คนเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

นางหวังอจิ้งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้กล่าวอภิปรายในพิธีเปิด ท่านได้แสดงความยินดีต่อการจัดสัมมนาครั้งนี้ และกล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอบรมบุคลากรกฎหมายที่มีโลกทัศน์และความสามารถในการศึกษาโดยข้ามวัฒนธรรม

ศ.เหอ ฉิงหัว ประธานสมาคมวิจัยประวัติศาสตร์ระบบกฎหมายต่างชาติแห่งประเทศจีน ศ.ต๋ง เม่าหยูน รองประธานสมาคมวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายสมาคมกฎหมายแห่งประเทศจีน และศ.เจ้า หลี้สิง ม.ฟูตันให้การบรรยายในหัวข้อ “วัฒนธรรมการปกครองด้วยกฎหมายในประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์” “ความเป็นสากลของกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์มนุษย์และการผลักดันประชาคมมนุษย์ที่มีชะตาร่วมกัน” “การผสมผสานกฎหมายกับประชาคมมนุษย์ที่มีชะตาร่วมกัน” เป็นลำดับ การบรรบายของศาครจารย์สามท่านดังกล่าวได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมมนุษย์ที่มีชะตาร่วมกันในเชิงลึกมากมายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

การสัมมนาครั้งนี้แบ่งเป็นประเด็นหลักทั้งหมดสามประเด็น ได้แก่ ๑.การคุ้มครองสิทธิ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้โลกทัศน์ ๒.“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”กับการให้บริการด้านกฏหมายระหว่างประเทศ ๓.โลกาภิวัตน์ของเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายเอกชน โดยมีนักศึกษาปริญญาโทวิชานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งหมด 24 คนบรรยายงานวิจัยของตนในหัวข้อต่างๆ เป็นลำดับโดยใช้เวลา 10 นาทีต่อคน ในระหว่างนี้ นางสาวเยี่ย พั่นถิง  นักศึกษาปริญญาโทวิชานิติศาสตร์จาก SISU บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาภาษาไทย SISU ได้บรรยายงานวิจัยของเธอในหัวข้อ “บทวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างโทษประหารชีวิตไทยจีน” ซึ่งมีเนื้อหาหลักในการเปรียบเทียบโทษประหารชีวิตระหว่างไทยจีนจากด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิวัฒนาการของโทษประหารชีวิต ทัศนคติของนักวิชาการและประชาชนที่มีต่อโทษประหารชีวิต ฐานความผิดที่มีบทลงโทษประหารชีวิต คำพิพากษาโทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต รวมทั้งการนำแสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโทษประหารชีวิตอีกด้วยโดยบนพื้นฐานของผลการเปรียบเทียบ โดยมีอาจาร์ที่ปรึกษาสี่ท่าน ได้แก่ รศ. จู เหมิง อ. เลี่ยว หยู้เหริน อ.ซ่ง  ฟาน ภาควิชาภาษาไทย และ ศ.จัง ไห่ปิน คณะนิติศาสตร์ ม. SISU ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในพิธีปิด ศ. จัง ไห่ปิน คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.SISUแสดงความยินดีต่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคน และปลุกใจให้นักศึกษาทุกคนพยายามต่อไป สรุปผลและทบทวนใหม่บ่อยๆ เพื่อที่จะกลายเป็นบุคลากรกฎหมายที่มีโกลทัศน์

ทั้งนี้ งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับงานวิจัยกว่า 80 เรื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงระบบกฎหมายของประเทศและภูมิภาคต่างๆ กว่า 20 ประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อียิปต์ ไทย เกาหลี สเปน เป็นต้น หลังจากการบรรยายของนักศึกษาและการวิภากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการ สัมมนาครั้งนี้ได้มอบรางวัลชนะเลิศแก่งานวิจัยทั้งหมด 6 เรื่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งหมด 8 เรื่อง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งหมด 10 เรื่อง

 

 

 

 

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง