เครื่องหมายและดวงตรา

ดวงตรามหาวิทยาลัยฯ

ดวงตราของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยตัวอักษรสามบรรทัด มีภาพหนังสือที่เปิดอยู่ล่างสุด และล้อมรอบด้วยกิ่งโอลิฟ ตัวอักษรบรรทัดที่ ๑ เป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัย บรรทัดที่ ๒ เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ SISU ( Shanghai International Studies University) บรรทัดที่ ๓ เป็นปีที่สถาปนาขึ้นของมหาวิทยาลัยฯ

ดวงตรานี้เป็นสัญลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้  ซึ่งมุ่งมั่นรับใช้ประเทศชาติในด้านการต่างประเทศ นี่คือภารกิจสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ที่ประเทศชาติมอบหมายแก่มหาวิทยาลัยของเราตลอดไป อันเป็นภารกิจของนักศึกษาทุกคนด้วยเช่นกัน

แบบอักษร ชื่อมหาวิทยาลัยฯ

แบบอักษรชื่อมหาวิทยาลัยฯ มาจากต้นฉบับสมุดบันทึกของนายหลู่ซุ่น และใช้มานับตั้งแต่มหาวิทยาลัยได้ปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ในปี ค.ศ. ๑๙๕๖

 

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ คือสีฟ้าน้ำทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความใจกว้างประดุจหาสมุทร

สีหลักคือ Pantone 2945 / CMYK (100, 50, 0, 10)

แบ่งปันข้อความ: