กิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมต่างๆ จะมีส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศมหาวิทยาลัยและหลอกหลอมบุคลิกภาพของนักศึกษา หาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญแก่กิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมากโดยตลอด เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ว่า “เชิดชูคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์  อุดมความรู้ก้าวไกลสู่สากล” ซึ่งแสดงถึงจิตวิญญาณของนักศึกษา  ไม่ว่าเทศกาลวัฒนธรรมที่สนุกสนาน  หรือการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่จัดโดยนักศึกษาเอง ต่างก็ทำให้มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่คึกคักยิ่ง

วัฒนธรรมที่หลากหลาย

ในมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษต่าง ๆ มากมายตลอดปี ได้แก่ เทศกาลวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศเทศกาลวัฒนธรรมจีน  งานกีฬา กิจกรรมรับรุ่นน้อง  เทศกาลศิลปวัฒนธรรม  และเทศกาลวิชาการ  กิจกรรมต่างๆหล่านี้ ได้สร้างความสนุกสนานและบรรยากาศวัฒนธรรมให้มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี   นอกจากนี้ ทุกสถาบันและภาควิชายังมีกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์ของตน ตัวอย่างเช่น เทศกาลละครเชคสเปียร์ ของสถาบันภาษาอังกฤษ   การแสดง" โคฮากุ" ของสถาบันวัฒนธรรมและเศรษฐกิจญี่ปุ่น  "เทศกาลเซร์บันเตส" ของสถาบันยุโรปและละตินอเมริกันศึกษา    "สัปดาห์วัฒนธรรมเยอรมัน" ของคณะภาษาเยอรมัน  "การแข่งขันทำภาพยนตร์เลียนแบบฝรั่งเศส" ของคณะภาษาฝรั่งเศส  และ "การเต้นรำสวมหน้ากากแบบโวลก้า" ของคณะภาษารัสเซีย  ล้วนได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาเป็นอย่างมาก  

ศิลปะและสุนทรียะ

การจัดและเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ ทำให้บรรยากาศมหาวิทยาลัยฯ มีชีวิตชีวามากขึ้น   โครงการ"นำศิลปะเข้าสู่มหาวิทยาลัย"   เป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดในระดับชาติ  โดยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ทางศิลปะและพัฒนารสนิยมทางสุนทรียภาพของนักศึกษา  ทั้งยังเปิดหลักสูตรวิชาศิลปะด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับคุณค่าของศิลปะ  คณะละคร Finalmente  เป็นชมรมละครที่นักศึกษานิยมชมชอบ เคยได้รับรางวัลดีเด่นด้านการแสดงจาก The Golden Hedgehog University Students Drama Festival และได้รับการยกย่องเป็นชมรมละครมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศของจีน  นอกจากนั้น ยังมี ชมรมเต้นรำ ชมรมดนตรีสากล วงออร์เคสตราเครื่องดนตรีจีน และคณะนักร้องประสานเสียงอคาเพลลา  ชมรมเหล่านี้ มีประสบการณ์การแสดงทั้งในและนอกประเทศ  งานประกวด"สิบนักร้องยอดเยี่ยม" ที่จัดขึ้นทุกปี ได้ดึงดูดผู้ชมที่รักดนตรีเป็นจำนวนมาก   ชมรมกิจกรรมทางศิลปะเหล่านี้ ประสบความสำเร็จและเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ

 

แบ่งปันข้อความ: