ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่

หมายเหตุ

๑ มีนาคม

วันอาทิตย์

วันลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

๒ มีนาคม

วันจันทร์

วันเริ่มภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

 ๒๒ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม

วันจันทร์ วันศุกร์

วันสอบปลายภาคการศึกษา

๕ กรกฎาคม

วันอาทิตย์

วันเริ่มปิดเรียนภาคฤดูร้อน

๖ กันยายน

วันอาทิตย์

วันลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

 

วันหยุด  (ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)

วันที

วันหยุดเรียน

 -๓ มกราคม

วันพฤหัสฯ วันเสาร์

วันปีใหม่

* ๔ มกราคม (วันอาทิตย์): ชดเชย วันศุกร์

๑๙ มกราคม ๒๘ กุมภาพันธ์

วันจันทร์ วันเสาร์

วันหยุดเรียนช่วงฤดูหนาว

๒๔ มกราคม ๒๘กุมภาพันธ์

วันเสาร์ วันเสาร์

วันหยุดงานช่วงฤดูหนาว(อาจารย์และเจ้าหน้าที่)

๖ เมษายน

วันเสาร์ วันจันทร์

เทศกาลวันเช็งเม้ง

พฤษภาคม

วันศุกร์ วันอาทิตย์

วันหยุดวันแรงงานสากล

๒๐ ๒๒ มิถุนายน

วันเสาร์ วันจันทร์

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

๖ กรกฎาคม๕ กันยายน

วันจันทร์ วันเสาร์

ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน (นักศึกษา)

๑๑ กรกฎาคม ๕กันยายน

วันเสาร์ วันเสาร์

ช่วงหยุดงาน (อาจารย์และเจ้าหน้าที่)

๒๗ กันยายน

วันอาทิตย์

เทศกาลไหว้พระจันทร์

๗ ตุลาคม

วันอังคาร วันพุธ

ช่วงวันชาติจีน

* ๑๐ ตุลาคม (วันเสาร์):  เข้าเรียนและเข้าทำงานเป็นปกติ

มหาวิทยาลัยฯ จะหยุดงานตามตารางวันหยุดนี้ ยกเว้นวันใดมีกำหนดโดยเฉพาะ

  

 

แบ่งปันข้อความ: