การเดินทางและแผนที่

แผนที่ของมหาวิทยาลัย

คุณสามารถค้นหาสถานที่สำคัญของวิทยาเขตสองแห่งบนแผนที่สามมิติของมหาวิทยาลัยเราและชมสภาพแวดล้อมและสถานที่รอบๆ ของมหาวิทยาลัยเราได้ที่เวบไซต์ http://map.shisu.edu.cn

 

บินไปยังเซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้มีสนามบินนานาชาติสองแห่ง คือสนามบินผู่ตงและสนามบินหงเหชียว ฮอตไลน์  +86 (21) 96990

คุณสามารถไปกลับระหว่างสนามบินและตัวเมืองโดยรถไฟใต้ดิน รถประจำทางและรถประจำสนามบิน สนามบินหงเฉียวอยู่ใกล้กับวิทยาเขตทั้งสองแห่งของมหาวิทยาลัยเรามากก่วาสนามบินผู่ตง ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๔๔ กิโลเมตร ถ้านั่งรถเท็คซี่ในกลางวันจะใช้เงินประมาณ ๑๕๐ หยวน ส่วนการเดินทางจากสนามบินผู่ตงไปยังวิทยาเขตหงโข่วจะใช้เวลาประมาณ ๖๐ นาที ถ้านั่งรถประจำทาง จะใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ นาที

 

เส้นทางขับรถ

ถ้าออกเดินทางจากวิทยาเขตหงโข่ไปยังวิทยาเขตซงเจียง ก็ไปตามเส้นทางดังต่อไปนี้

เส้นทางที่ ๑ ถนนลอยเหยีอนอัน ทางด่วนเซี่ยงไฮ้-ชิงผู่ ถนนเจียซงตอนกลาง ถนนเจียซงตอนใต้ ถนนเหวินเสียง

เส้นทางที่ ๒ ถนนลอยใต้-เหนือ ทางหลวงเซี่ยงไฮ้-หมิ่นหาง ทางด่วนเซี่ยงไฮ้-หางโจง ถนนเจียซงตอนใต้ ถนนเหวินเสียง

 

การคมนาคมสาธารณะ

นครเซี่ยงไฮ้ มีระบบการคมนาคมสาธารณะที่สมบูรณ์แบบ ได้แก่ รถประจำทาง รถแท็กซี่และรถไฟใต้ดินที่ทันสมัยขึ้นไปทุกๆวัน และใช้บัตรคมนาคมสาธารณะที่อุปกรณ์คมนาคมสาธารณะทุกแบบได้ด้วย

 

รถไฟใต้ดิน

คุณสามารถโดยสารรถไฟใต้ดินสาย ๓ ไปยังถนนเชิ่อเฟิงหรือสนามฟุตบอลสามารถต่อรถไฟใต้ดินสาย ๘ ไปยังวิทยาเขตหงโข่ว

สามารถโดยสารรถไฟใต้ดินสาย ๙ ไปยังเมืองมหาวิทยาลัยซงเจียงและไปถึงวิทยาเขตซงเจียง

จงสังเกตตารางเวลาของรถไฟใต้ดิน

 

รถประจำทาง

สายรถประจำทางอยูใกล้กับวิทยาเขตหงโข่ว

#937    #959    #70    #853      #933     #222    #79     #875

สายรถประจำทางอยูใกล้กับวิทยาเขตซงเจียง

#5เขตซงเจียง     #3เขตซงเจียง      #9เขตซงเจียง

ค่าโดยสารรถประจำทาง๒ หยวน  หรือ ๑ หยวน

 

รถประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฯ ก็มีรถประจำมหาวิทยาลัยระหว่างวิทยาเขตหงโข่และวิทยาเขตซงเจียง โดยพยายามอำนวยความสะดวกแก่ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเราด้วย

 

แบ่งปันข้อความ: