การศึกษาแบบสากล

นักศึกษาต่างชาติใน SISU

นับตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๗๐ เมื่อจีนมีนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา  ก็มีนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ มาเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ ทั้งแบบระยะสั้นและเรียนหนึ่งเทอม นับจนถึงทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนักศึกษาต่างชาติจาก ๙๐ ประเทศ/เขต รวมแล้ว ๓ หมื่นกว่าคน  ใน ๕ ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนภาษาจีนและวิชาอื่น ๆ ปีละ ๔๐๐๐ กว่าคน นักศึกษาแลกเปลี่ยนเหล่านี้ ได้มีโอกาสพัฒนาความเข้าใจวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างดีมากขึ้น และมหาวิทยาลัยฯได้ส่งเสริมการติดต่อและเพิ่มพูนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆทั่วโลกลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นักศึกษาจีนไปเรียนนอกประเทศ

มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญในการขยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนานาชาติ เพื่อทำให้นักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ระดับโลก เมื่อได้ไปศึกษาในบรรยากาศพหุวัฒนธรรม

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่จะมีโอกาสไปเรียนที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งเทอม  บางคณะมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเป็นเวลาสองเทอม ทั้งยังมีโครงการแลกเปลี่ยนฯในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนและฤดูหนาวอีกด้วย

ปัจจุบันนี้ เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยโครงการหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการ1+33+2 ในระดับปริญญาตรี   โครงการปริญญาโทคู่ขนาน และโครงการการความร่วมมือระดับปริญญาเอกเป็นต้น

 

แบ่งปันข้อความ: