วิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศมานานที่สุดแห่งหนึ่งหลังการสถาปนาขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยนโยบายหลักที่ว่ามหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ สนับสนุนนักศึกษาให้เรียนรู้ผลงานและประสบการณ์ระดับแนวหน้าของสถาบันขั้นอุดมศึกษาทั่วโลก มหาวิทยาลัยฯจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมด ๒๗๐ แห่งใน ๕๔ ประเทศ/เขต นอกจากนี้ ยังมีการสืบสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ และอียู เป็นต้น

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาและการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้นักศึกษาต่างชาติมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งได้เรียบเรียงและตีพิมพ์ตำราเรียนและตำราการสอนภาษาจีนจำนวนมาก  ใน ๕ ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนภาษาจีนและวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรปริญญาปีละประมาณ ๔ พันคน มหาวิทยาลัยได้สถาปนาสถาบันขงจื๊อในทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาใต้ ทั้งหมด ๗ แห่ง  คือ มหาวิทยาลัยตะวันออกแห่งเนเปิลส์ อิตาลี มหาวิทยาลัยคาธอลิคแห่งเมืองลัพเวียน   มหาวิทยาลัยเซเกดแห่งฮังการี  มหาวิทยาลัยอิสระแห่งมาดริด

ข้ามพรมแดน

สาขาวิชาสำคัญต่างๆ และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศที่มีผู้ใช้น้อยมาก ต่างมีโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศหรือเขตภูมิภาคที่เป็นเจ้าของภาษา โดยนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตที่เรียนในต่างประเทศมาแทนในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยของตนเองได้ เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไปเรียนที่ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นสากลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสนับสนุนนักศึกษาไปเรียนที่ต่างประเทศระยะสั้นในช่วงปิดเทอม    ทุกปี คณะกรรมการบริหารกองทุนการส่งเสริมการเรียนนอกประเทศจีน ให้ทุนนักศึกษาปริญญาโทไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จนได้เป็นมหาวิทยาลัยระดับเเนวหน้าของโลก

มหาวิทยาลัยฯได้ใช้มาตรการต่าง ๆที่จะสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศในระยะสั้นหรือระยะยาว ไปเรียนรู้ผลงานดีเด่นและประสบการณ์ของการอุดมศึกษาทั่วโลก เพื่อมายกระดับการสอนและการศึกษาของตน  ในสองสามปีที่ผ่านมา มีอาจารย์หลายคนได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในฐานะนักวิชาการรับเชิญ

นอกจากนี้ นับตั้งแต่ทศวรรษที่ ๑๙๖๐ เป็นต้นมา นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว และได้พัฒนาความเข้าใจต่อวัฒนธรรมจีนมากขึ้น กิจการนี้ได้ส่งเสริมการสื่อสารและการไปมาหาสู่กันระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ และได้ยกระดับการบริหารแบบสากลของมหาวิทยาลัยฯ นับจนถึงทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนักศึกษารวม ๓ หมื่นกว่าคน จาก ๙๐ ประเทศ/เขต นับว่าอยู่ระดับเเนวหน้าของประเทศจีน

ย่างเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การศึกษาแบบสากลของมหาวิทยาลัยฯ

การที่ผู้นำและนักการทูตประจำประเทศจีน ตัวแทนระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก ต่างก็มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ยกระดับชื่อเสียงเกียรติยศระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย   ทุกปี มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาทางวิชาการทวิภาคีหรือสัมมนาทางวิชาการนานาชาติระดับสูง นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาต่าง ๆ ของวงวิชาการ กิจกรรมเหล่านี้ได้ผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการศึกษาทางวิชาการให้สู่ขั้นระดับสูง

แบ่งปันข้อความ: