สาขาวิชาที่สำคัญระดับชาติ

สาขาวิชาที่สำคัญต่างฯ

สาขาวิชาสำคัญระดับชาติ

วิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

วิชาภาษาและวรรณคดีรัสเซีย

วิชาภาษาและวรรณคดีอาหรับ

 

 

ศูนย์ผลิตบัณฑิตทางภาษาที่สอนอย่างไม่แพร่หลายทั่วไประดับประเทศ

กลุ่มภาษางยุโรปตะวันตกภาษาอิตาลี ภาษาโปรตุเกส ภาษากรีซ ภาษาเนเธอร์แลนด์

 

 

 

สาขาวิชาสำคัญระดับเมืองเซี่ยงไฮ้

วิชาวรรณคดีภาษาอาหรับ

วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

 

 

สาขาวิชาสำคัญระดับมหาวิทยาลัยฯ

วิชาวรรณคดีภาษาญี่ปุ่น

วิชารัฐศาสคร์

วิชาวรรณคดีภาษาฝรั่งเศส

วิชาวรรณคดีภาษาเยอรมัน

วิชาภาษาศาสตร์ต่างประเทศและภาษาศาสตร์ประยุกต์

วิชาวาระสารศาสตร์

วิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศ

กลุ่มแรก

วิชาวรรณคดีและภาษาสเปน

วิชาวรรณคดีและภาษาอาหรับ

วิชาภาษาต่างประเทศที่สอนไม่แพร่หลายทั่วไป ๑ภาษาอิตาลี ภาษาโปรตุเกส ภาษากรีซ ภาษาเนเธอร์แลนด์

วิชาภาษาต่างประเทศที่สอนไม่แพร่หลายทั่วไป ๒ภาษาเกาหลี ภาษาเปอร์เซีย ภาษาไทย ภาษาอินโดเนเซีย ภาษาฮิบรู ภาษาเวียดนาม

กลุ่มที่ ๒

วิชาวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศส

วิชาวรรณคดีภาษาญี่ปุ่น

กลุ่มที่ ๓

วิชาวรรณคดีและภาษาอังกฤษ

 

กลุ่มที่ ๔

วิชาวรรณคดีและภาษารัสเซีย

 

กลุ่มที่ ๕

วิชาวรรณคดีและภาษาเยอรมัน

วิชาวาระสารศาสตร์

แบ่งปันข้อความ: