องค์การศึกษาวิจัย

องค์การวิจัย

องค์การวิจัยวิชาการสำคัญแห่งชาติ

ฐานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันตะวันออกกลางศึกษา

ฐานวิจัยคณะกรรมการปฎิบัติงานด้านตัวอักษรและภาษาแห่งชาติ

    ศูนย์วิจัยยุทธศาสตรภาษาต่างประเทศ

ฐานวิจัยภูมิภาคและประเทศศึกษาแห่งกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์สหภาพยุโรปศึกษา

ศูนย์รัสเซียศึกษา

ศูนย์ประเทศอังกฤษศึกษา

ฐานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่งรัฐบาลครเซี่ยงไฮ้

หน่วยวิจัยนโยบายทางวัฒนธรรมต่างประเทศ

 

แบ่งปันข้อความ: