วารสารวิชาการ

ปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้ตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งหมด ๑๑ ชนิด จึงมีชื่อเสียงในวงวิชาการของจีน ในจำนวนนี้ วารสาร “ภาษาต่างประเทศ  ได้รับการอุปการะด้านการเงินจากมูลนิธิสังคมวิทยาแห่งชาติของจีน และได้รับการบันทึกไว้ในคลังข้อมูลของสมาคมภาษาศาสตร์สมัยใหม่ของสหรัฐอเมริกา วารสารฉบับนี้ เป็นวารสารวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศเพียงฉบับเดียว ใน๓๐ ฉบับวารสารทางสังคมศาสตร์ที่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน

1

ภาษาต่างประเทศ

ISSN: 1004-5139

2

งการภาษาต่างประเทศ

ISSN: 1004-5112

3

การสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ISSN: 1001-5795

4

วรรณกรรมเปรียบเทียบของจีน

ISSN: 1006-6101

5

สังเกตการณ์นานาชาติ

ISSN: 1005-4812

6

โลกอาหรับศึกษา

ISSN: 1673-5161

7

ตะวันออกกลางศึกษาและอิสลามศึกษา (ฉบับเอเชีย)

ISSN: 1937-0679

8

วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกาศึกษา

ISBN: 7-81046-712-3

9

การแปลแห่งโลกตะวันออก

ISSN: 1674-6686

10

ารสอนและสอบภาษาต่างประเทศ

CN: 31-2047/G4

11

รายงานข่าวยุทธศาสตร์ภาษาต่างประเทศ

SH: K-0620

แบ่งปันข้อความ: