วิทยาเขตของเรา

วิทยาเขตหงโข่

วิทยาเขตหงโข่ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ถนนต้าเหลียนตอนตะวันตก ตรงข้ามกับสวนสาธารณะหลู่ซุ่น มีเนื้อที่ ๑๖.๙ ฮกตาร์  (หนึ่งเฮกตาร์เท่ากับหนึ่งหมื่นตารางเมตร) ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ มีบรรยากาศที่เงียบสงบและสภาพแวดล้อมที่งดงาม

แต่เดิมนั้น สถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย ฉือจี้(Chizhi) ซึ่งสถาปนามาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๒๔ ต่อมาเป็นมหาวิทยาลัย ฉือจี้(Chizhi)  หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ  จีหนัน   ต่อมา มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้ย้ายเข้ามาและบูรณะสถานที่นี้ใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๕๐

ปัจจุบัน วิทยาเขตหงโข่เป็นสถานที่ศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษานอกเวลาปกติ

วิทยาเขตซงเจียง

วิทยาเขตซงเจียงตั้งอยู่ในเมืองมหาวิทยาลัย เขตซงเจียง มีเนื้อที่ประมาณ ๕๗.๘ เฮกตาร์  เป็นสถานที่ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท ( ระดับต้น)

อาคารเรียนของวิทยาเขตซงเจียง แสดงให้เห็นลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย  โดยทุกอาคารจะเลียนแบบลีลาของสถาปัตยกรรมของประเทศต่าง ๆ เช่น สถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาหรับ สถาบันภาษารัสเซียเป็นอาคารแบบไบแซนไทน์ สถาบันภาษาญี่ปุ่นก็เป็นแบบญี่ปุ่น และสถาบันภาษาอังกฤษเป็นสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย เป็นต้น วิทยาเขตที่มีสถาปัตยกรรมแบบนานาชาติเช่นนี้หาดูได้ยาก นอกจากนี้ กิจกรรมนักศึกษาและการบรรยายทางวิชาการต่าง ๆ ที่หลากหลาย ก็เป็นจุดเด่นของวิทยาเขตซงเจียงที่งดงามแห่งนี้เช่นกัน

แบ่งปันข้อความ: