การกีฬาและการออกกำลังกาย

การกีฬาสำหรับทุกคน

มหาวิทยาลัยมีประเพณีการกีฬาอันดีงาม ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งทีมกีฬาระดับสูงขึ้นสองทีม คือทีมกีฬาเบสบอล กับทีมกีฬาหมากล้อม สองทีมนี้ ได้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ เช่น การแข่งขันชิงแชมป์หมากล้อมของนักศึกษาทั่วโลกโตเกียวญี่ปุ่น การแข่งขันหมากล้อม "ถั้วแชมป์นายยิง" และการแข่งขันชิงแชมป์เบสบอลของนักศึกษาจีนเป็นต้น ทีมเบสบอลของมหาวิทยาลัยยังได้สร้างความสัมพันธ์แห่งความร่วมมือกับ Major League Baseball อีกด้วย

กิจกรรมการกีฬาต่าง ๆ นมหาวิทยาลัย เช่นงานกีฬาประจำปี และการแข่งขันต่างๆ เพื่อชิงแชมป์ "ถั้วอธิการบดี" ได้ปลูกฝังจิตสำนึกความสามัคคีและเพิ่มสีสันให้ชีวิตแก่นักศึกษาอย่างได้ผล  และได้ช่วยสร้างบรรยากาศมหาวิทยาลัยได้ดีไปอีกด้วย

มหาวิทยาลัยฯ มีอุปกรณ์ทางการกีฬาที่ครบถ้วน โดยมีสนามกีฬา ๒ แห่ง ศูนย์ออกกำลังกาย ๑ เเห่ง  มีสระน้ำมาตรฐานยาว ๒๕ เมตร  และมีสนามในร่มกับสนามกลางแจ้งที่กว้างขวางหลายเเห่งสำหรับจัดการเเข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  เเบดมินตัน ปิงปอง และ เบสบอล ฯลฯ วิทยาเขตหงโข่ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ใกล้กับสนามกีฬาหงข่ ซึ่งเป็นสนามประจำของทีมฟุตบอลเซิงฮัวเซี่ยงไฮ้ จึงได้อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างมาก

 

แบ่งปันข้อความ: