ภารกิจและวิสัยทัศน์

คำขวัญ

คำขวัญของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ คือ格高志远学贯中外’ (ge gao zhi yuan, xue guan zhong wai).  ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือ "เชิดชูคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ อุดมความรู้กว้างไกลสู่สากล"

คำขวัญมีสองประโยค แต่ละประโยคมีอักษร ๔ ตัว  ประโยคแรกคือ 格高志远ซึ่งหมายความว่า เชิดชูคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ มาจากหนังสือโบราณของจีนเล่มหนึ่ง ซึ่งในหนังสือเล่มนั้นเขียนว่า  คนที่กล่าวแต่คำสัตย์และทำหน้าที่โดยสุจริต ย่อมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเมื่ออยู่  และมีชื่อเสียงที่ดีเมื่อตาย   นอกนั้นยังมีการบันทึกในหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า "เหวินซวน" หรือ วรรณกรรมคัดสรร ของ เหลียงเซียวตง ราชวงศ์ใต้  ด้วยว่า  "หากมีความซื่อสัตย์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  บุคคลนั้นจะเป็นประหนึ่งอมตะชน"

 ประโยคที่สอง คือ 学贯中外  อุดมความรู้กว้างไกลสู่สากล หมายความว่า เราต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อนำจีนไปสู่สากล  ประโยคนี้แสดงว่ามหาวิทยาลัย  มีภาระหน้าที่ที่ต้องส่งเสริมในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนไปทั่วโลก โดยควบคู่ไปกับการแนะนำโลกให้จีนได้รู้จัก

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เลือกบทกวี Ode to SISU ให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการ  นายจวง คายเรน นักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย เป็นผู้แต่งเนื้อร้อง  นายหวางจี่ ฮุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกการค้าระหว่างประเทศ รุ่น พ.ศ.๒๕๒๘  เป็นผู้แต่งทำนอง     และได้มีผู้เชี่ยวชาญหลายคน รวมทั้งนายลู่ไจ่ยี่ ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยดนตรีเซี่ยงไฮ้  ช่วยกันลองร้องและประเมินให้ด้วย   ต่อมาในการเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีของ มหาวิทยาลัย เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒  เพลงนี้มีการปรับปรุงเนื้อเพลงอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ

 

แบ่งปันข้อความ: