มูลนิธิพัฒนาการศึกษา SISU

กิจการการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ จะพัฒนาไปด้วยดีมิได้เด็จขาดโดยปราศจากการอุปถัมภ์ของลูกศิษย์เก่าและมวลมิตรทั้งหลาย  การบริจาคของท่านจะสนับสนุนการเงินและทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพระดับสากลของนักวิชาการและคณาจารย์ ตลอดจนบูรณะสิ่งอำนวยความสะดวกแก่การเรียนการสอน   ไม่ว่าท่านจะบริจาคด้วยวิธีใด เราขอขอบคุณที่ท่านสนับสนุนมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ก่อน ณ ทีนี้

อีเมล์ fao@shisu.edu.cn

ติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียดของการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +86 (21) 35372867

แบ่งปันข้อความ: