ข่าว

ประเด็นร้อนอื่นๆ

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมอื่นๆ ปฏิทินการศึกษา

รู้จักกับ SISU

มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานสร้างบุคลากรมืออาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำในด้านกิจการนานาชาติอย่างกว้างขวาง เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ท้าทาย

มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานสร้างบุคลากรมืออาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำในด้านกิจการนานาชาติอย่างกว้างขวาง เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ท้าทาย