วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

ความโอบอ้อมอารีของคนไทย แท้จริงแล้วเหตุมาจากไหน


01 November 2020 | By thadmin | SISU

  • ตัวแทนมหาวิทยาลัยขึ้นเวที

  • แชมป์ประกวดนางงามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2019

  • โบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้า

  • ห้องสุขาแบบที่สามในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • แผนที่สำหรับคนพิการในมหาวิทยาลัย 94% ของพื้นที่สามารถเดินทางได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย คุณจะนึกถึงอะไร?  รอยยิ้มของเมืองสยาม หรือเรื่องราวบริสุทธิ์ของหนังเรื่องสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก? ไฟนีออนสั่นไหวที่รันเวย์ในพัทยา หรือศาสนิกชนที่สรัทธาเลื่อมใสในพระบรมมหาราชวัง

 

ไม่สามารถมองข้ามเลยได้ว่า ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยนั้น ได้ค่อยๆ กลายเป็นนามบัตรทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไปอย่างช้าๆ  บางคนรู้สึกสับสนกับเรื่องนี้ บางคนมีความรู้สึกสนใจและดึงดูด

 

หากว่าคุณเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็ไม่ยากที่จะพบว่า คนข้ามเพศมากมายจะอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง หล่อหลอมกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ พนักงานในร้านสะดวกซื้ออาจเป็นผู้ชายที่ไว้ผมยาว มือเบสบนเวทีอาจเป็นผู้หญิงที่โกนหัว แม่ค้าผลไม้อาจเป็นผู้ชายที่ใส่กระโปรง เป็นต้น  พวกเขาไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างวิตกกังวลในสังคม ชีวิตของแต่ละคนสามารถมีความงดงามได้  ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในไทย จะมีกิจกรรมประจำปีอันยิ่งใหญ่ในวิทยาเขต  โดยบนเวทีนี้ ทุกคนต่างก็มีสิทธิ์แต่งตัวในการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าผู้หญิงที่งดงามได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนอาจารย์ หรือผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาระดับสูงก็ยอมรับในวัฒนธรรมความหลากหลายทางเพศ

 

ความหลากหลายทางเพศของไทยนั้นมีเหตุมีผล ประเทศไทยเคารพนับถือในพุทธศานา และบางข้อในหลักธรรมพุทธศาสนาซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของคุณสมบัติของผู้หญิง เช่น ความอ่อนโยน ความอดทน เป็นต้น จึงค่อยๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าของสังคมไทย  หากทำการจำแนกแล้ว ในด้านศาสนานั้นชาวไทยส่วนใหญ่ศรัทธาในศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งแตกต่างจากศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยนิกายเถรวาทจะไม่เน้นความหลุดพ้นของมหาชน แต่จะเน้นความหลุดพ้นส่วนตนมากกว่า เพราะฉะนั้น ใครก็ตามต่างก็มีสิทธ์ที่จะใช้ชีวิตตามใจชอบ เพียงแค่เขาไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสังคม บวกกับอิทธิพลจากการแลกเปลี่ยนประเพณีและการหล่อหลอมของวัฒนธรรม คนไทยจึงมีจิตใจกว้างขวางและมีความหลากหลาย  ดังนั้น สำหรับชาวไทย ความสุขในชีวิตจะไม่เปลี่ยนไป ไม่ว่าเพศของเราคือเพศใด

 

ในความเป็นจริง ความโอบอ้อมอารีของคนไทยไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นได้ในวัฒนธรรมทางเพศ  แต่ศาสนาก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ความเป็นนามบัตรความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยได้  เช่น ในครอบครัวสามคน สามคนนี้จะประดิษฐานองค์เทพคเจ้า ๓ องค์ วัดฮินดูสามารถสร้างได้ในเขตชุมชนของชาวพุทธ  นอกจากนี้ ยังสามารถพบได้ว่า เมื่อราชนิกุลจัดพระราชพิธี ก็จะมีเงาของพิธีกรรมของพราหมณ์ผสมซ่อนอยู่ด้วย

 

เมื่อเอ่ยถึงความหลากหลายทางศาสนา ก็ย่อมจะต้องพูดถึงวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Anna and the King และก็เป็นโบสถ์ (คริสต์) แห่งหนึ่งแห่งเดียวของโลกที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านใน เราจะเห็นได้ว่า ความหลากหลายของศาสนาเป็นสิ่งธรรมดาในประเทศไทย

 

ความหลากหลายเป็นนามบัตรทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ส่วนความเท่าเทียมนั้น จะเป็นพื้นฐานของความหลากหลาย ตราบใดที่เราเท่าเทียม ปรองดองกัน วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้นจะยังสามารถอยู่ร่วมกันได้  และในมหาวิทยาลัย เราสามารถพบตัวอย่างของความเท่าเทียมกันได้ในทุกๆ ที่

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง