วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

ครูอาสาสมัครบ้านนอก ส่งเสริมความรุ่งโรจน์ชนบทจีน | การพบกันครั้งแรกกับอันเหลียง


10 September 2021 | By thadmin | SISU

  • ฉากที่น่าจดจำในโรงเรียงอันเหลียง

  • ฉากที่น่าจดจำในโรงเรียงอันเหลียง

“คณะครูอาสาสมัครหน่วนโตง” มาถึงอันเหลียง (ชุดที่ ๓)

“คณะครูอาสาสมัครบ้านนอกหน่วนโตง” สังกัดสถาบันภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัย SISU ได้เริ่มเดินทางอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม และได้มาถึงโรงเรียนประถมอันเหลียง ตำบลหลงเหอ อำเภออันติ้ง มณฑลไหหลำในวันเดียวกัน  ช่วงบ่ายเมื่อวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม โครงการค่ายฤดูร้อนภายใต้หัวข้อ “ครูอาสาสมัครบ้านนอก ส่งเสริมความรุ่งโรจน์ในชนบทจีนเพื่อภารกิจเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของชนบทถิ่นทุรกันดาร ” ได้ดำเนินพิธีการเปิดฉาก ณ โรงเรียนประถมอันเหลียง โดย นายสุนหนิง ผอ. โรงเรียน ฯ นาง หวง เคอเคอ อาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัย SISU และผู้รับผิดชอบคณะครูอาสาสมัครบ้านนอกหน่วนโตง  นางสาว กงจุ้นหรง หัวหน้าคณะ ฯ และสมาชิกคณะฯ ทั้งหลาย รวมไปถึงนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อนฯ คราวนี้ 91 คน และผู้ปกครองของนักเรียนดังกล่าวก็ได้เข้าร่วมพิธีการเปิดฉากอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

๑ เมื่อเพิ่งเดินทางมาถึงโรงเรียน

 

        สมาชิกคณะ ฯ ทั้งหลายได้ออกเดินทางมายังโรงเรียนประถมอันเหลียงจากทุกทิศทุกทางเมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม และได้มาถึงสถานที่กำหนดในวันเดียวกัน

        “คณะครูอาสาสมัครบ้านนอกหน่วนโตง” มหาวิทยาลัย SISU สถาปนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2015 มีความประสงค์มุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศที่มีความสุขสำราญและการเจริญเติบโตที่ดีเยี่ยม การพัฒนาตนเอง และการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักเรียนถิ่นทุรกันดาร เพื่อนำไปสู่การเติบโตในแนวทางที่เป็นประโยชน์และการพัฒนาอย่างรอบด้านของเด็ก ๆ  คณะฯ ดังกล่าวได้จัดการเรียนการสอนในชนบท ถิ่นทุรกันดารในเมืองหจีอัน มณฑลกังไส เมื่อปี ค.ศ. 2015-2018  จากนั้นหลังปี ค.ศ. 2019 คณะฯ ได้หันไปจัดการเรียนการสอนในมณฑลไหหลำ  ในปี 2020 เนื่องจากการระบาดโควิด-19 โครงการครูอาสาสมัครบ้านนอกได้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในปี 2021 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน ( CYLC ) ประจำมหาวิทยาลัย SISU ฝ่ายคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำสถาบันภาษาตะวันออก และฝ่ายคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนประจำสถาบันภาษาตะวันออก งานอาสาสมัครคราวนี้ได้รับการอนุมัติในการดำเนินการในรูปแบบออฟไลน์อย่างมีผลสำเร็จ ซึ่งเป็นคณะฯ ชุดที่ ๓ ที่ได้จัดการเรียนการสอนที่ไหหลำ โดยกำหนดสถานที่ของงานอาสาสมัครเป็นโรงเรียนประถมอันเหลียง คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำตำบลหลงเหอได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “คณะชั้นนำทางด้านการกำจัดปัญหาความขาดแคลนอย่างสำเร็จยอดเยี่ยมแห่งมณฑลไหหลำ” โดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลไหหลำและรัฐบาลมณฑลไหหลำเป็นผู้แต่งตั้งและจัดการให้ เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2021 โรงเรียนประถมอันเหลียงเป็นโรงเรียนประถมแห่งเดียวในหมู่บ้านอันเหลียง ตำบลหลงเหอ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ มีตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 และมีนักเรียนทั้งหมด 174 คน ครูประถมศึกษาทั้งหมด 11 ราย ซึ่งเผชิญหน้ากับปัญหาการขาดแคลนครูอาจารย์อย่างหนัก “คณะครูอาสาสมัครบ้านนอกหน่วนโตง” ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ครูอาสาสมัครบ้านนอกที่โรงเรียนประถมอันเหลียง โดยยึดมั่นในคำขวัญแห่งมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ นั่นคือ Integrity, Vision and Academic Excellence ได้อย่างเหนียวแน่น เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ ส่งเสริมความรุ่งโรจน์ชนบทจีน และเกื้อหนุนจุนเจือภารกิจเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของชนบทถิ่นทุรกันดาร 

๒ ผอ.กล่าวคำปราศรัย

        ในพิธีเปิดค่าย ฯ คราวนี้  ผอ. โรงเรียนประถมอันเหลียงได้กล่าวสุนทรพจน์และแสดงความปรารถนาดี โดยระบุว่า “นักเรียนเราต้องมุ่งมั่นเรียนรู้วิชาความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับสากล กตัญญูรู้คุณ และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต” ต่อมาได้กล่าวถึงเรื่องระเบียบวินัย และการจักการด้านการรักษาความสะอาด พร้อมทั้งหวังว่า ค่าย ฯ คราวนี้ จะเป็นที่น่าจับตามอง ได้รับการยอมรับและการยกย่องจากสังคม นำมาซึ่งช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่มีความสุขสำราญ และเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ทั้งหลายมีความคิดสร้างสรรค์

๓ อ.หวงกล่าวคำอวยพรโดยวิดีโอคลิปผ่านทางออนไลน์

        นาง หวง เคอเคอ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบ “คณะครูอาสาสมัครบ้านนอกหน่วนโตง” ได้กล่าวคำอวยพรอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งฝากความปรารถนาอันดีมาถึงนักศึกษาผ่านทางออนไลน์  ว่า “ขอเป็นแรงบันดาลใจ กิจกรรมคราวนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการอบรมสั่งสอนนักเรียนในเชิงปฏิบัติการให้ก้าวเข้าสู่อีกขั้นหนึ่ง ตอบแทนคุณสังคมด้วยวิธีการเรียนการสอน นักศึกษาเราต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ อุทิศพลังหนุ่มสาวให้กับบ้านเมืองเราทั่วทุกหนทุกแห่ง ให้กับสถานที่ที่มีความต้องการ ขอให้สมความปรารถนา  ให้เด็กนักเรียนทั้งหลายของเราจะพัฒนาตัวเอง เติบโตเป็นผู้ที่มีดวงตาสว่างไสว และเต็มเปี่ยมด้วยรักในหัวใจ” 

๔ การเปิดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน ฯ 

        ค่ายฤดูร้อน ฯ คราวนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 91 คน ในขณะเดียวกัน ครูอาจารย์ ครูอาสาสมัคร และนักเรียนทั้งหลาย ได้จัดกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงในวันเปิดกิจกรรมค่าย เสริมสร้างความเป็นกันเอง กระชับมิตรไมตรี และสร้างความผูกพันระหว่างกันอย่างเป็นสุข

๕ การจัดตระเตรียมย่านปฏิบัติงานและย่านที่พักอาศัย

 

        โรงเรียนประถมอันเหลียงมีตึกเรียนชั้น ๓ แห่งหนึ่ง สมาชิกคณะ ฯ การจัดตระเตรียมย่านสำหรับการเรียนการสอนและย่านสำหรับปฏิบัติงานโดยอาศัยพลังตนเอง

        มุ่งมาดปรารถนาว่า งานอาสาสมัครคราวนี้ จะดึงดูดความสนใจในด้านการเรียนวิชาความรู้ของเด็กนักเรียน เป็นเหตุให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงและรู้จักความสุขสำราญท่ามกลางกระบวนการการสำรวจเสาะแสวงหาสารพัดสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมาก่อน

        ค่ายฤดูร้อนงานอาสาสมัครของคณะครูอาสาสมัครบ้านนอกหน่วนโตงที่สังกัดสถาบันภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัย SISU ได้เริ่มกิจกรรมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว 

 

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง