วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

กงสุลใหญ่ฯ สานความร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศแห่ง SISU


18 September 2022 | By ThaiConsulate | https://mp.weixin.qq.com/s/8-YFGfmoO4M7aA0bFL_YIA

  • กงสุลใหญ่ฯ สานความร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศแห่ง SISU

  • กงสุลใหญ่ฯ สานความร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศแห่ง SISU

  • กงสุลใหญ่ฯ สานความร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศแห่ง SISU

  • กงสุลใหญ่ฯ สานความร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศแห่ง SISU

  • กงสุลใหญ่ฯ สานความร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศแห่ง SISU

  • กงสุลใหญ่ฯ สานความร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศแห่ง SISU

  • กงสุลใหญ่ฯ สานความร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศแห่ง SISU

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวลดา ภู่มาศ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศ (Museum of World Languages) มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษา นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Studies University: SISU) วิทยาเขตซงเจียง เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาและภาษาต่างประเทศจากทั่วโลก

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ศ. หวัง เสว่เหมย (Wang Xüemei) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ และ ศ. เฉิง ถง (Cheng Tong) คณบดี คณะเอเชียและแอฟริกาศึกษา ให้การต้อนรับและนำกงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ รวมทั้งได้แนะนำส่วนสำคัญต่าง ๆ อาทิ จุดกำเนิดของภาษา กลุ่มภาษาและวิวัฒนาการ ระบบตัวอักษร ภาษากับสังคม เป็นต้น

 

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ลดาฯ ได้หารือเกี่ยวกับการสานความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้และความตระหนักรู้ด้านภาษาไทยในหมู่นักเรียนนักศึกษาตลอดจนอาจารย์ผู้สอนชาวจีน ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนไทย - จีน และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน

 

อนึ่ง พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้ง SISU เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านภาษาต่างประเทศแห่งแรกในนครเซี่ยงไฮ้และจีน โดยเปิดให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความหลากหลายของการสื่อสาร ผ่านสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ อาทิ มรดกทางวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ ภาพถ่าย วีดิทัศน์ และสื่อดิจิทัล

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง