วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

SISU จัดพิธีสำเร็จการศึกษารุ่นปี 2023


08 June 2023 | By thadmin | SISU

  • SISU จัดพิธีสำเร็จการศึกษารุ่นปี 2023

  • SISU จัดพิธีสำเร็จการศึกษารุ่นปี 2023

  • SISU จัดพิธีสำเร็จการศึกษารุ่นปี 2023

  • SISU จัดพิธีสำเร็จการศึกษารุ่นปี 2023

  • SISU จัดพิธีสำเร็จการศึกษารุ่นปี 2023

ช่วงบ่ายวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่วิทยาเขตซองเจียง พิธีสำเร็จการศึกษาของรุ่นปี 2023 ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้เปิดฉากขึ้น นับรวมกลุ่มนิสิตสำเร็จการศึกษารุ่นปี 2023 จำนวน 3120 คน พร้อมกับศิษย์เก่าที่สำเร็จศึกษาในรุ่นปี 2022 จำนวนกว่า 200 คน และผู้ปกครองของนิสิตจำนวน 1100 คน พิธีครั้งนี้ถูกถ่ายทอดสดผ่านช่องทางการสื่อสังคมออนไลน์หลากหลาย และผู้ชมออนไลน์ในเวลาเดียวกันมีจำนวนใกล้เคียง 30,000 คน

เมื่อย้อนไปถึงประวัติศาสตร์การสถาปนาของ SISU ตลอด 70 กว่าปีที่ผ่านมานี้ เราจะไม่ลืมเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์และค่านิยมของการสถาปนามหาวิทยาลัยที่เน้นไปที่การให้บริการแก่ประเทศชาติและประชาชน และจะไม่ลืมว่าชาว SISU ในทุกรุ่นมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม "จิตวิญญาณของ SISU" ตลอดเวลา ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของการบริการอย่างเต็มที่ต่อชาติ จิตวิญญาณของการทำงานหนักและต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ จิตวิญญาณของการเรียนรู้อย่างขยันและตรงไปตรงมา จิตวิญญาณของการปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย และจิตวิญญาณของการเปิดสู่ภายนอก

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง