วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

การประชุมว่าด้วย “ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษาระหว่างประเทศ” จะจัดขึ้นที่ปักกิ่ง


15 May 2019 | By Y/LF/HX | http://thai.cri.cn/20190515/2ba1b1d5-e669-4b61-7fda-8bee1af0c9ff.html

การประชุมว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษาระหว่างประเทศจะจัดขึ้นที่ปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคมนี้ ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลกับนักวิชาการกว่า 300 คนจากกว่า 100 ประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรการศึกษาและการวิจัยจะมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งรวมทั้งผู้บริหารระดับรัฐมนตรีกว่า 70 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

 

การประชุมฯครั้งนี้ร่วมกันจัดขึ้นโดยจีนกับยูเนสโก ภายใต้หัวข้อ “วางแผนการศึกษายุคปัญญาประดิษฐ์ : การนำร่องกับการก้าวข้าม” ผู้ร่วมประชุมจะอภิปรายถึงมาตรฐานความสามารถของบุคคลกรด้านปัญญาประดิษฐ์ และการสร้างระบบการศึกษา หารือถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีส่วนช่วยต่อการบรรลุเป้าหมายการศึกษาในปี 2030

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง