วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

การประชุมระหว่างประเทศ ‘อนาคตแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน’ สิ้นสุดลงที่มณฑลเสฉวน


15 June 2019 | By tim/cai | การประชุมระหว่างประเทศ ‘อนาคตแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน’ สิ้นสุดลงที่มณฑลเสฉวน-CRI http://thai.cri.cn/20190615/c6eabd10-1450-7287-99d6-ae84365689d5.html

วันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยวัฒนธรรม 2030 — การพัฒนาเมืองและชนบท: อนาคตแห่งตำบลและหมู่บ้านในประวัติศาสตร์ สิ้นสุดลงที่เมืองเหมยซัน มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน  

ระหว่างการประชุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักวิชาการกว่า 180 คนจาก 43 ประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมในตำบลและหมู่บ้านในประวัติศาสตร์ วิธีการพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนการใช้นโยบายและมาตรการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่ประชุมได้ประกาศผลงานการศึกษาวิจัยด้านการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมในเมืองเหมยซัน มณฑลเสฉวน โดยได้แบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองและชนบทในประวัติศาสตร์ ผ่านเอกสารสรุปผลงานการประชุม อีกทั้งยังได้เผยแพร่ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความเจริญในชนบทรวม 12 ข้อ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้วิเคราะห์นโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการช่วยให้พื้นที่ชนบทมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นผ่านการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมในพื้นที่ชนบท เพื่อให้วัฒนธรรมมีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นในการพัฒนาชนบท 

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง