วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้เปิดเทอมปีการศึกษา 2019-2020


09 September 2019 | By YMS | SISU

                          วันที่ 2 กันยายนเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2019-

2020 ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ นายเจียง เฟิง

ประธานสภามหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้  นายหลี่ เหยียนซง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ นางหวัง จิ้ง รอง

ประธานสภามหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้  และนายหลิน ซุย

เหลย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วย

ผู้นำของหน่วยงานต่างๆ ได้ไปดูงานที่คณะต่างๆ วิทยาเขตซงเจียงของ

มหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเปิด

ภาคเรียน พร้อมทักทายกับอาจารย์และนักศึกษา ผู้นำของมหาวิทยาลัย

ยังได้ถามเรื่องการรายงานตัวลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ สภาพการ

เรียนการสอน และการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน อีกทั้งได้ฟังการ

รายงานการดำเนินงานของคณะต่าง ๆอย่างจริงจัง

         หลังจากการดูงาน ผู้นำของมหาวิทยาลัยกับผู้รับผิดชอบของ

หน่วยงานต่างๆได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่พบในระหว่าง

การดูงาน และได้ให้คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

หน่วยงานต่างๆ ในเวลาต่อไป  เร่งรัดให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ

เตรียมต้อนรับการครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษา

เซี่ยงไฮ้

 

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง