วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

ประธานสภามหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมการประชุมฟอรัมสัมมนาจีน – เยอรมันปี 2019


15 September 2019 | By YMS | SISU

          วันที่ 3 ถึง 5 กันยายน นายเจียง เฟิง ประธานสภามหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมการประชุมฟอรัมสัมมนาจีน – เยอรมันปี 2019 ที่เมื่องชิงเต่า ในฐานะที่เป็นสมาชิกของคณะผู้แทนจีน นายเจียง เฟิงได้กล่าวสุนทรพจน์และแบ่งปันข้อสังเกตและผลการวิจัยของเขาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-เยอรมัน และยังให้คำเสนอแนะทางด้านการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-เยอรมัน ในตอนเช้าของวันที่ 6 กันยายน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ได้พบปะกับคณะผู้แทนจีนและเยอรมัน ซึ่งนายเจียง เฟิงได้เข้าร่วมการพบปะครั้งนี้ด้วย
           การประชุมฟอรัมสัมมนาจีน–เยอรมันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 ตามความคิดริเริ่มของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ  และการจัดการประชุมฟอรัมสัมมนาจีน–เยอรมันเป็นประจำทุกปี ทั้งสองฝ่ายจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ปีนี้ ผู้แทนทั้งสองประเทศเกือบสี่สิบคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 6 ประเด็นสำคัญ  ได้แก่ ภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษาทางดิจิตอล การศึกษาทางอาชีพ ความร่วมมือด้านการวิจัย และการสูงวัยขึ้นของประชากร

 

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง