วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

๑๐ ข่าวยอดนิยมประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ของ SISU


20 January 2015 | By thadmin | SISU

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

ด้วยการพิจารณาถึงความสำคัญและคำนึงถึงความนิยมชมชอบของทั้งนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศ ๑๐ ข่าวยอดนิยมประจำปีค.ศ. ๒๐๑๔ ของ SISU อันได้แก่ 

 

๑. เมื่อวันที่ ๙ มกราคม การประชุมผู้แทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับกลางได้จัดขึ้นที่วิทยาเขตหงโข่ ในที่ประชุม คณะผู้แทนจากคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการตกลงจะให้ นายเจียงเฟิง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ซึ่งการตกลงนี้ได้ประสานกับคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งนครเซี่ยงไฮ้แล้ว

 

๒. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม มหาวิทยาลัยฯ ได้ก่อตั้งคระกรรมการคลังปัญญาสถาบันตะวันออกกลางศึกษาขึ้น สถาบันตะวันออกกลางศึกษาของมหาวิทยาลัยของเรานั้น เป็น ๑ ในกลุ่มคลังปัญญากลุ่มแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ลงแรงสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง และเป็นสถาบันแห่งเดียวของจีนที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาตะวันออกกลางศึกษา

 

๓. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม นายคาวาโค ซิวล์วา ประธานาธิบดีโปรตุเกตเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างจีนกับโปรตุเกต ประธานาธิบดีฯ ได้กล่าวคำปาฐกถาในที่สัมมนาวิชาการว่าด้วยคุณค่าแห่งภาษา และเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์โปรตุเกตศึกษา และเป็นสักขีพยานของการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยลิสบอนแห่งใหม่กับมหาวิทยลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้

 

๔. เมือระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๒ พฤษภาคม การประชุมว่าด้วยความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกันของเอเชีย ได้จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ได้ส่งคณะอาสาสมัครโดยประกอบด้วยนักศึกษา ๖๐ คนโดยจาก ๗ ภาษา และอาจารย์ ๑๐ คน ซึ่งเป็นคณะอาสาสมัครที่ใหญ่ที่สุดและมีภาษามากที่สุดของการประชุมฯ  เพื่อรับใช้บริการเป็นล่ามและบริการอื่นๆของการประชุมฯ นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ส่งคณะอาสาสมัครโดยมีจำนวนนักศึกษา ๕๐ คน ไปร่วมงานโอลิมปิกเกมเยาวชนครั้งที่สองที่เมืองนานกิงอีกด้วย

 

๕. เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน  มหาวิทยลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ได้ก่อตั้งสถาบันสาธารณกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้น เพื่อส่งเสริมวิชารัฐศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาระดับที่๑ ให้พัฒนาไปสู่อีกขั้นหนึ่ง และสนับสนุนนโยบาย “เดินสู่โลกภายนอก” ของประเทศด้วยทางปัญญา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน คอลัมระดับสูงว่าด้วยการผลิตบุคลากรการสร้างสรรค์และบริหารจัดการภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยของเรา

 

๖. ปี ค.ศ. ๒๐๑๔  มหาวิทยลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ได้เปิดหลักสูตรจีนศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษารุ่นแรกก็ได้เข้าเรียนในเดือนกันยายนแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน มหาวิทยลัยฯ ยังได้เพิ่มจุดปริญญาเอก ๓ จุดขึ้น  ซึ่งเป็นวิชาระดับที่๒ ได้แก่ จีนศึกษา ประเทศและภูมิภาคศึกษา และการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

 

๗. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน มหาวิทยลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเวที FutureLearn ของประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอันดีเยี่ยมแบบออนไลน์

 

๙. เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ได้แถลงระบบอัตลักษณ์ทางวิทัศน์ของตนเป็นครั้งแรก เพื่อก่อตั้งระบบประชาสัมพันธ์ทางวิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นมืออาชีพ ทั่วมิติและเป็นความดียวกัน ในวันเดียวกันนั้น กลุ่มเวบไซต์มหาวิทยาลัยฯ ฉบับภาษาต่างประเทศ ทั้งหมด ๒๑ ภาษา ซึ่งเป็นเวบไซต์ที่มีฉบับภาษาต่างประเทศมากที่สุดของจีน ก็ได้เปิดรับใช้บริการอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่แห่งความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยของเรา

 

๑๐. เมื่อเดือนธันวาคม ในระหว่างการประชุมของสมัชชาใหญ่สถาบันขงจื๊อทั่วโลกครั้งที่ ๙  มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ได้รับรางวัล “อุงค์กรความร่วมมือฝ่ายจีนแห่งสถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยม” และสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนครนาโปลี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเราเป็นคู่ร่วมมือนั้น ได้รับรางวัล “สถาบันขงจื๊อดีเด่น” นอกจากนั้น สถาบันขงจื๊อของวิทยาลัยภาษาต่างประเทศซามาร์คันด์ของประเทศอุซเบกิสถาน ได้สถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ซึ่งเป็นสถาบันขงจื๊อแห่งที่๗ ที่มหาวิทยาลัยของเราเป็นองค์กรความร่วมมือฝ่ายจีน

 

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง