วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยไวกาโต ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้


15 November 2019 | By แตงโม | http://news.shisu.edu.cn/international/191113-021902

วันที่ 12 พฤศจิกายน Prof. Wayne Rumbles คณบดีคณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไวกาโต ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้  โดย Prof. Wayne Rumbles ได้เข้าพบ นาย จาง ไห่ปิน คณบดีคณะนิติศาสตร์ที่วิทยาเขตหงโข่ว ณ ห้องประชุม 209  นาย Leo ผู้บริหารฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไวกาโต  โจวลี่ รองเลขาธิการฯคณะนิติศาสตร์ หวาง เหว่ยเฉิน หัวหน้าศูนย์มหาบัณฑิตศึกษาในด้านกฎหมาย และตู้ คังผิง อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ก็ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

คณบดี จาง ไห่ปิน ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของความร่วมมืออันลึกซึ้งระหว่างคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้และมหาวิทยาลัยไวกาโต ที่ทางมหาวิทยาลัยไวกาโตได้ให้โอกาสอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน และยังได้จัดการดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี  เขาเชื่อว่าต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านข้อมูลวิจัย การจัดการอบรมด้านกฎหมายของมหาบัณฑิต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน จะมีการขยับขยายให้กว้างขวางมากขึ้นได้อย่างแน่นอน  Prof. Wayne Rumbles กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้กล่าวแนะนำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไวกาโต ตลอดจนจุดเด่นในการพัฒนาสาขาวิชาและสถานการณ์ในการดำเนินการพัฒนาโครงการวิจัยด้านกฎหมายสำหรับมหาบัณฑิต และยังหวังว่าคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งสองจะมีความร่วมมือต่อไปในภายภาคหน้า

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น Prof. Wayne Rumbles คณบดีได้บรรยายข้อมูลวิชาการด้านกฎหมายให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะนิติศาสตร์ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีใหม่และการพัฒนากฎหมายร่วมสมัย” ซึ่งได้เอ่ยถึงผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่และการพัฒนาของกฎหมายร่วมสมัยว่าควรต้องมีการจัดการอย่างถี่ถ้วนอย่างไร  นอกจากนี้ ดร. Leo มหาวิทยาลัยไวกาโต ยังได้รับการเชิญให้เปิดสอนวิชากฎหมายทางด้านสนธิสัญญาแห่งประเทศอังกฤษและอเมริกาให้กับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ในเทอมนี้อีกด้วย

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง