วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเคนต์สเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยานานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้


02 November 2019 | By แตงโม | http://news.shisu.edu.cn/international/191030-032520

วันที่ 22 ตุลาคม Melody Tankersley รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเคนต์สเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำคณะมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยของเรา และรองอธิการบดี ฉา หมิงเจี้ยน ได้มาต้อนรับคณะฯ ซึ่งสมาชิกในคณะผู้เยี่ยมเยือนได้แก่ นาย Marcello Fantoni รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายการสอน และนาย คังเล่อ กับนายเฉิน หยวนตง จากศูนย์กิจการประเทศจีนของมหาวิทยาลัยเคนต์สเตต

รองอธิการบดี ฉา หมิงเจี้ยน ได้ต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมเยือนจากมหาวิทยาลัยเคนต์สเตตอย่างอบอุ่น ได้กล่าวแนะนำประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ วิสัยทัศน์ และสภาพรวมสถานการณ์เกี่ยวกับการทำความร่วมมือต่างๆโดยสังเขป  เขากล่าวว่า การทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนั้นคือแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการการศึกษาให้เป็นไปอย่างก้าวหน้า มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้และมหาวิทยาลัยเคนส์เตตนั้นมีรากฐานความร่วมมือที่ดี และกำลังรอคอยด้วยความหวังที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมกันพัฒนาในด้านการจัดอบรม การแลกเปลี่ยนอาจารยผ์ผู้สอน และความร่วมมือในการวิจัยต่างๆ และเดินหน้าไปด้วยกัน

Melody Tankersley รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเซี่ยงไฮ้ครบรอบ 70 ปี และยังได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังหวังว่าในการเดินทางมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใจซึ่งกันมากยิ่งขึ้น และมีความร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนกันเพื่อความก้าวหน้าของทั้งสองมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้น จิน ฮุ่ย คณบดีคณะการศึกษาระหว่างประเทศ  จูหลียน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยเคนส์เตตได้มีการราหือเกี่ยวกับความร่วมมือบัณฑิตสองปริญญาในขอบเขตของ สื่อศึกษา การเผยแพร่ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ และการแปล เป็นต้น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในการเยี่ยมเยือน และโครงการฝึกปฏิบัติระยะสั้น 

บ่ายวันที่ 22 ได้มีการจัดการประชุม ณ วิทยาเขตซงเจียง อาคารเรียนที่ 1 ห้อง 222 ในหัวข้อโครงการ “ศึกษาต่อ ณ เคนส์เตต”  นาย Marcello ได้เดินทางไปพบปะนักศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนสื่อสารอย่างสนุกสนาน เขาได้ให้กำลังใจนักศึกษาในการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างมากขึ้น ให้กล้าที่จะฝัน และเดินทางทำตามความฝันให้เป็นจริงในโลกที่มีความแตกต่างมากมาย  นางสาว เฉิน หยวนตง ได้กล่าวแนะนำอย่างระเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ หลักสูตรการสอน และบรรยากาศทั่วไปในการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยเคนส์เตต มุ่งประเด็นสำคัญไปที่การแนะนำเกี่ยวกับความได้เปรียบ เงื่อนไขการสมัคร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหลายโครงการซึ่งได้แก่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ และโครงการ Firenze ในอิตาลี่ เป็นต้น 

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง