วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

นายธนากร เสรีบุรี หรือหลี่เส้าจู้ รองประธานกรรมการบริษัท เจียไต๋ จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) แห่งประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (SISU) และพบปะพูดคุยกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะภาษาตะวันออก


02 December 2019 | By แตงโม | SISU

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายธนากร เสรีบุรี หรือหลี่เส้าจู้ รองประธานกรรมการบริษัท เจียไต๋ จำกัด แห่งประเทศไทย (เครือเจริญโภคภัณฑ์) เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (SISU) และพบปะพูดคุยกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะภาษาตะวันออก  นายเจียง เฟิง ประธานสภามหาวิทยาลัยและนายหลิน เสวเหลย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้เข้าพบแขกผู้มาเยือน ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น กล่าวถึงการเสริมสร้างการผลิตบุคลากรเอกวิชาภาษาไทยพร้อมด้วยทักษะวิชาอื่นด้วย และภูมิภาคศึกษาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  แขกผู้มีเกียรติที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน SISU ได้แก่ สุรพร สิมะกุลธร ประธานกรรมการบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) แห่งประเทศไทย  สุทธิชัย หยุ่น สื่ออาวุโส  ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานหอการค้าไทยในจีน และตัวแทนของนายยวี๋ จงเต๋อ หัวหน้าเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำเซี่ยงไฮ้  เฉิง ถง คณบดีคณะภาษาตะวันออก พร้อมด้วยหวง เจิ้นหยวี่ ศิษย์เก่า SISU และหัวหน้าเลขาธิการมูลนิธิ ก็ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
นายเจียง เฟิง ได้กล่าวขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาจีนไทยและร่วมสนับสนุนการก่อตั้งสาขาภาษาไทยใน SISU  ประเทศไทยมีความสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน  เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นผู้ก่อตั้ง หัวงเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะมีความก้าวหน้า และพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจจีนไทย วัฒนธรรมจีนไทย และการศึกษาจีนไทย  นอกจากนี้นายเจียง เฟิง ยังได้แนะนำถึงการก่อตั้งสถาบันวิจัยคลังข้อมูลภาษาแห่งแรกในประเทศที่ SISU มุ่งสู่ภาพในอนาคตที่กว้างขวางในด้านการรวมข้อมูลภาษา กับปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย
หลิน เสวเหลย ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณต่อ หลี่ เส้าจู้ ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้  ได้เล่าย้อนไปถึงประวัติศาสตร์การเจรจาความร่วมมือระหว่าง SISU และประเทศไทย ได้กล่าวแนะนำยุทธศาสตร์“ทักษะทางด้านหลายภาษา+ ” ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ที่จะพัฒนาการผลิตบุคลากรให้เท่าทันนานาอารยะประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะก้าวหน้าและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาการผลิตบุคลากรเอกวิชาภาษาไทยพร้อมด้วยทักษะวิชาอื่นด้วยต่อไป 
หลี่ เส้าจู้ กล่าวแสดงความความขอบคุณต่อผู้บริหารของ SISU ที่ให้ความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย  เขาชื่นชมผลงานของสาขาภาษาไทยใน SISU แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องพัฒนาการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาไทยไปได้  แนวคิด “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้นำมาซึ่งโอกาสต่างๆ มากมายที่นักศึกษาสาขาภาษาไทยจะได้รับ  เขายังเห็นด้วยกับแนวคิดในการผลิตบุคลากรของ SISU แสดงให้ว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีการสนับสนุนความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยตลอดมา
ระหว่างการพบปะพูดคุยนั้น คณบดีเฉิง ถง ก็ได้กล่าวรายงานสภาพการณ์ต่างๆ ของสาขาภาษาไทยใน SISU และเป้าหมายในการพัฒนาต่อไปในอนาคต ตลอดจนกล่าวคำขอบคุณต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาสาขาภาษาไทยตลอดมา  เขายังได้กล่าวย้อนไปถึงการจัดการประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองในการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในอาเซียนและจีนเมื่อไม่นานมานี้โดยศูนย์จีนอาเซียนและ SISUเป็นเจ้าภาพด้วยกัน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนในอาเซียนและประเทศจีนให้มีความกว้างขวางและเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้น  และได้กล่าวถึงการจัดประชุมประจำปีสหภาพนานาชาติการศึกษาเอเชียและแอฟริกาครั้งที่ 10 ในเดือนตุลาคม ตลอดจนผลงานการศึกษาวิจัยสำคัญทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของ SISUและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ SISU
อาจารย์ซ่งฝาน หัวหน้าสาขาภาษาไทย SISU และอาจารย์เลี่ยว ยี่เหริน อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยได้รายงานสภาพการก่อตั้งและพัฒนาการณ์ของสาขาภาษาไทย  นอกจากนี้ยังมีหยี ยีโน่ และเฝิง ชุนเยี่ยน สองศิษย์เก่าจากสาขาภาษาไทยได้เป็นตัวแทนในการแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนและการทำงาน  นอกจากนี้ นายสุทธิชัย หยุ่น ยังได้ทำการมอบหนังสือภาษาไทยให้แก่สาขาภาษาไทยและได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษารับปริญญาตรีในสาขาภาษาไทยอีกด้วย
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2464 เป็นกิจการข้ามชาติที่เป็นที่รู้จักที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น เป็นกิจการการค้าต่างประเทศที่ได้ทำการลงทุนในประเทศจีนเจ้าแรกในช่วงการปฏิรูปและเปิดประเทศ และในตอนนี้สำหรับประเทศไทยนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็ได้กลายเป็นบริษัทต่างประเทศในประเทศจีน ที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดและจำนวนโครงการลงทุนมากที่สุด เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งและพัฒนาสาขาภาษาไทยใน SISU มาเป็นเวลานาน โดยจัดตั้ง “กองทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์” ที่ได้ให้การสนับสนุนในโครงการต่างๆ อาทิ การเรียนการสอนสาขาภาษาไทย การศึกษาวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ผลักดันการศึกษาและพัฒนาบุคคลใน SISU ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและวัฒธรรมระหว่างจีน-ไทย 

ที่มา: http://news.shisu.edu.cn/international/191127-055233

 

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง