วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

กงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาษาของ SISU และหารือเรื่องการมอบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจำลอง


07 July 2020 | By YMS | http://news.shisu.edu.cn/international/200703-045514

  • นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

  • หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

  • พิพิธภัณฑ์ภาษาของ SISU

ในช่วงบ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วย นายระพีพงศ์ บรรจงศิลป์ รองกงสุลใหญ่แห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ นายเวสารัช เขียวขจี กงสุลฝ่ายการศึกษา และคณะผู้มาเยือนทั้งหมด 5 คน ได้เดินทางเป็นกรณีพิเศษเฉพาะมาเยือนมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (SISU) วิทยาเขตซงเจียง เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ และหารือเรื่องการมอบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงแห่งราชวงศ์สุโขทัยของประเทศไทยองค์จำลอง

 นายยีหย่งกาง กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคฯ  รองหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์แห่ง SISU  ในนามของมหาวิทยาลัย ได้ต้อนรับท่านกงสุลใหญ่และคณะฯ โดยแนะนำสภาพการก่อสร้างของพิพิธภัณฑ์ภาษา เล่าย้อนถึงประวัติการประสานร่วมมือกันด้านการศึกษาระหว่าง SISU กับประเทศไทย และแสดงความขอบคุณต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาภาควิชาภาษาไทยแห่ง SISU ตลอดมา

นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ ได้ชื่นชมความสำเร็จของการพัฒนาของภาควิชาภาษาไทยฯ หวังว่าในอนาคตความร่วมมือระหว่างกันจะขยายออกไปและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และกล่าวว่าฝ่ายสถานกงสุลใหญ่ฯ จะสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านภาษาไทย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่องไป ท่านกงสุลใหญ่ได้แสดงความประสงค์ขอมอบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจำลองต่อ SISU อย่างเป็นทางการ  ทั้งสองฝ่ายจะพยายามปฏิบัติตามแผนการอย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วขึ้น

นายเฉิน เสี่ยวหลี  ประธานสภาคณบดีคณะภาษาตะวันออก นางโจว หยวนหยวน รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ภาษา และ รศ. จูเหมิง ภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมติดตามและเยี่ยมเยือน

หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นหนึ่งใน "สมบัติประจำชาติ" ของประเทศไทย  เจ้าฟ้ามงกุฎฯ (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ขณะผนวชอยู่เป็นผู้ทรงค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2376 ณ ภาคเหนือของประเทศไทย ศิลาจารึกนี้ สูง 111 เซนติเมตร มีจารึกทั้งสี่ด้าน เป็นศิลาจารึกที่บันทึกพระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสภาพทางการเมือง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสมัยสุโขทัย  ทั้งยังเป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง