วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

วันหนังสือโลก ปี 2021: ร้านหนังสือ SISU STORY เปิดให้บริการ


06 May 2021 | By MYX | http://news.shisu.edu.cn/campus/210424-113106

  • บรรญากาศของร้านหนังสือ SISU STORY

  • บรรญากาศของร้านหนังสือ SISU STORY

  • บรรญากาศของร้านหนังสือ SISU STORY

  • บรรญากาศของร้านหนังสือ SISU STORY

  • บรรญากาศของร้านหนังสือ SISU STORY

วันที่ 23 เมษายน ร้านหนังสือ SISU STORY ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้เปิดตัวในพิพิธภัณฑ์ภาษา(Museum of Language)  ร้านหนังสือแห่งใหม่นี้จัดสร้างร่วมกันโดย SISU และ Shanghai Foreign Language Education Publishing House ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือหลายฝ่ายแห่งแรกระหว่าง "สถานศึกษา + สำนักพิมพ์ + พิพิธภัณฑ์" ในเซี่ยงไฮ้ โดยมีลักษณะโดดเด่นในทางสภาพของพหุภาษา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และการวิจัยภาษาศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนามบัตรใหม่ของร้านหนังสือเชิงวิชาการของสถานอุดมศึกษา เพื่อมอบเป็น "ของขวัญชิ้นใหญ่" สำหรับวันหนังสือโลกประจำปีนี้ 

 

ร้านหนังสือแห่งนี้ตั้งอยู่ในวิทยาเขตซงเจียงของ SISU มีชื่ออังกฤษ นามว่า SISU STORYและชื่อนี้มีคำพ้องเสียงว่า "Xi Suo" ซึ่งเป็นตัวย่อ "SISU" ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Studies University)  "Story" หมายถึง "ภาษา" และ "เรื่องราว" ที่สอดคล้องกัน และยังเน้นถึงยีนส์ลักษณะเฉพาะของ "ภาษา"

 

ร้านหนังสือแห่งนี้อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ภาษา ซึ่งได้สร้างเป็นรูปแบบเฉพาะ คือ "พิพิธภัณฑ์ + ร้านหนังสือ" เพื่อเชื่อมต่อการจัดนิทรรศการและการเยี่ยมชมเข้าด้วยกัน และยังอยู่ในแนวทางเดียวกันกับลักษณะของ " พหุภาษา+"  ร้านหนังสือแห่งนี้ได้ย่อลักษณะธุรกิจ " พหุภาษา+ " ให้กระชับมากยิ่งขึ้น โดยยึดเอาสิ่งที่เป็นการข้ามภาษา ข้ามวัฒนธรรม และข้ามชาติเป็นแก่นสารและได้จัดตั้งพื้นที่จัดแสดงหนังสือสำหรับภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาญี่ปุ่นและอื่นๆ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลหนังสือของชมรมการศึกษาต่างประเทศของ SISU ซึ่งเป็นที่รู้จักในสื่อสิ่งพิมพ์หลายภาษา  ในการจัดสรรหนังสือสำหรับการจัดแสดงนั้น ได้นำเอาหนังสือด้านภาษาศาสตร์และวิชาสหวิทยาการมาจัดแสดงเป็นพื้นฐาน ตั้งแต่ภาษาและวรรณกรรม ไปจนถึงการแปล ตลอดจนการศึกษาทางด้านอาณาบริเวณศึกษาในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ประวัติศาสตร์โลก และสาขาวิชาที่สำคัญอื่นๆ ที่ล้วนเป็นผลงานชิ้นยอดเยี่ยม

 

ร้านหนังสือ SISU STORY เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่เสนอใน "แผนห้าปีฉบับที่ 14" ของการพัฒนาวัฒนธรรมของ SISU ในอนาคต โดยมีความเชื่อมโยงกับร้านหนังสือ SISU ในวิทยาเขตหงโข่ว ซึ่งได้รับการอัพเกรดเรียบร้อยแล้ว และจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมร้านหนังสือที่มีคุณภาพสูงของ SISU มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่วัฒนธรรม ผลักดันการอ่านของทุกคน สร้างสรรค์วิทยาเขตที่มีศิวิไลซ์ และส่งเสริมการเจริญเติบโตทุกด้านของนักศึกษา

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง