วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

จัดหาแหล่งความรู้เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างจีนและโลก: SISU จัดประชุมฉลองการครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษากลาง


15 December 2021 | By thadmin | SISU

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม การประชุมฉลองการครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษากลางแห่งมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้และฟอรัมระดับสูงว่าด้วยสาขาวิชาภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษากลางตอบสนองความต้องการของยุทธศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดขึ้นที่วิทยาเขตหงโข่ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ โดยผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การประชุมและฟอรั่มครั้งนี้จัดโดยคณะอนุกรรมที่ไม่ใช่ภาษากลางของคณะกรรมการควบคุมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมการวิจัยการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษากลางแห่งประเทศจีน และมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ และสนับสนุนโดยคณะภาษาตะวันออกของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง