วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้แทนจาก SISU ไปเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีความร่วมมือในประเทศไทยและกัมพูชา


07 October 2023 | By thadmin | SISU

  • คณะผู้แทนเยี่ยมชมสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 16 กันยายน พ.ศ.2566 Lin Xuelei รองอธิการบดีของ SISU ได้นำคณะผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิสาหกิจ และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทั้งสองฝ่ายในหัวข้อต่างๆ เช่น การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิสาหกิจ และการผลิตบุคลากรสำหรับองค์กรระหว่างประเทศ

 

ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 กันยายน คณะผู้แทนได้เยี่ยมชมสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือที่ประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 14 คณะผู้แทนได้เดินทางไปประเทศกัมพูชาจากประเทศไทย และวันที่ 15 คณะผู้แทนได้เยือนสากลวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญและราชบัณฑิตยสภากัมพูชา

 

ภายใต้บริบทของช่วงการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกของวิชาภาษาต่างประเทศ ยุทธศาสตร์"หลายภาษา+" และการปฏิรูปทัศนคติ"การข้าม การเชื่อมโยง การบูรณาการ"ของมหาวิทยาลัย และบนพื้นฐานความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกัน การเยือนครั้งนี้ได้ทำการสำรวจครั้งใหม่เพื่อการพัฒนาและการผลิตบุคลากรของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศที่ไม่ได้ใช้ทั่วไป ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือและวางรากฐานสำหรับการพัฒนาสาขาวิชาในอนาคต

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง