วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

SISU จัดพิธีเปิดค่ายฤดูร้อน "สะพานสู่ภาษาจีน" ประจำปี พ.ศ.2566 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ


20 August 2023 | By ZST | SISU

  • พิธีเปิดค่าย

  • พิธีมอบธง

เมื่อเช้าวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 พิธีเปิดค่ายฤดูร้อนสะพานสู่ภาษาจีนประจำปี พ.ศ.2566 สำหรับนักศึกษาต่างชาติของ SISU ได้จัดขึ้นที่วิทยาเขตหงโข่ว ซึ่งค่ายฤดูร้อนครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักศึกษาและนักเรียนจากประเทศต่างๆ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างนักเรียนชาวจีนและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งกระตุ้นความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาจีน

 

พิธีเปิดค่ายครั้งนี้จัดขึ้นโดยมี Ge Qichao รองผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันขงจื่อแห่ง SISU เป็นพิธีกร มี Yi Yonggang รองอธิการบดี SISU แล Feng Hui ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันขงจื่อ เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ อีกทั้งยังมีครูและนักเรียนหลายคนจากประเทศญี่ปุ่น สเปน และอิรักได้มาเข้าร่วม

 

สมาชิกของค่ายฤดูร้อนครั้งนี้จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนและการสัมผัสวัฒนธรรมจีนเป็นเวลาสองสัปดาห์ที่ SISU นอกเหนือจากหลักสูตรภาษาจีนและการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้ว สมาชิกของค่ายยังจะเข้าไปในชุมชนเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเซี่ยงไฮ้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอันยอดเยี่ยมและหลากหลายของจีน เช่น ประติมากรรมปั้นแป้งและการทำตะเกียบ เป็นต้น

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง