วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สซัมเมอร์ภาษาจีนมาเเล้ว


26 March 2018 | By สำนักงานกิจการนักศึกษาต่างประเทศ SISU | ข้อความวีแชท ID ศึกษาที่ SISU

รายละเอียดของคอร์ส

1.         การเรียนการสอนจะเน้นการฟัง พูดและอ่านภาษาจีน

2.         คอร์สตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่าย ช่วงเช้าจะเป็นวิชาภาษาจีน (8:30-11:50) ช่วงบ่ายจะเปิดวิชาหลากหลายให้เลือก เช่นวิชาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจีน วิชาการเขียนพู่กันขีน วิชามวยไทเก็ก วิชากังฟูจีน เป็นต้น

3.         วันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีทริปเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไปสัมผัสเรียนรู้ประเทศจีนด้วยตัวเองผ่านทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

 

ตารางเวลาการรับสมัครและการเรียน

ซัมเมอร์คอร์สปี พ.ศ. 2561 นี้จะเปิดเป็นทั้งหมดสามคอร์ส ซึ่งจะรับสมัครจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ผู้สนใจสมัครจะสามารถเช็คตาราวเรียนของแต่ละคอร์สดังนี้แล้วเลือกคอร์สตามสะดวก แถมยังสามารถเลือกเวลาเรียนของคอร์สได้ และถ้าสมัครคอร์สเป็นกลุ่ม สามารถติดต่อ oisa@shisu.edu.cn หรือโทร 021-35372963ได้

เงื่อนไขการสมัคร 

ผู้สมัครอายุระหว่าง 16-60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 

เอกสารที่ต้องการ

1.         Application Form for International Students (Short-term Programs)

2.         รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.         สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)

4.         ค่าสมัคร 450 หยวน (หรือโอนเงินข้ามประเทศ 75 ดอลลาร์สหรัฐ)

 

กระบวนการสมัครคอร์ส

1.         เตรียมเอกสารที่ต้องการดังกล่าว

2.         เลือกวิธีการสมัครคอร์ส: สมัครออนไลน์ สมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งจะมีกระบวนการดังนี้

สมัครออนไลน์ : ลงทะเบียน→กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารการสมัครคอร์ส→จ่ายค่าสมัครออนไลน์

สมัครด้วยตัวเอง : ไปยื่นเอกสารการสมัครที่ฝ่ายนิสิตและบุคลากรต่างชาติของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (ที่อยู่: ห้อง 202 อาคารที่ 2 บ้านเลขที่ 550 ถนนต้าเหลียนตะวันตก เขตหงโข่ว) →จ่ายค่าสมัครด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

สมัครผ่านทางไปรษณีย์ : จ่ายค่าสมัครด้วยการโอนเงิน (T/T) (ต้องระบุชื่อผู้สมัครด้วย) ดังนี้ →ส่งเอกสารการสมัครไปที่ฝ่ายนิสิตและบุคลากรต่างชาติของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (ที่อยู่: ห้อง 202 อาคารที่ 2 บ้านเลขที่ 550 ถนนต้าเหลียนตะวันตก เขตหงโข่ว) ผ่านไปรษณีย์

3.         สามารถติดต่อ021-35372961เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

4.         เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผ่ายนิสิตและบุคลากรต่างชาติของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ผู้สมัครสามารถไปขอวีซ่านักศึกษาที่สถานทูตด้วยหนังสือตอบรับ แบบฟอร์มขอวีซ่า และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพได้

ค่าเล่าเรียน

                                                                                                   สำนักงานกิจการนักศึกษาต่างประเทศ SISU

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง